Sprzedaż działki zamiennej także z podatkiem

 Kto został wywłaszczony z nieruchomości w zamian za inne grunty,
musi odczekać pięć lat z ich sprzedażą, chyba że pieniądze ze zbycia
przeznaczy na własny cel mieszkaniowy. W przeciwnym razie trzeba
zapłacić 19-proc….